När behöver jag förtunning?

Förtunning används till applicering av bottenfärg med spruta samt för rengöring av verktyg, penlsar och rollerhylsor. Förtunning kan även användas till sista lagret Epoxi-Primer för att få en extra slät yta.