Förbered båten för målning

Ytan skall alltid vara ren och torr. Gammal och flagnande bottenfärg i dåligt skick avlägsnas. Börja med att tvätta botten, använde en BoatCleaner som löser upp fett, smuts och vaxrester mm. Skölj därefter noga med färskvatten och låt torka. Nu är båten klar för målning!