Nyhet! T- Coat

T- Coat är en två-komponents epoxybaserad bottenskyddsfärg. Färgen skapar ett hårt, blankt och halt underlag som är lätt att hålla rent, samtidigt som ytan försvårar för påväxt att vidhäfta. Färgen ger i samma behandling även ett tätt skydd mot fuktinträgning i skrovet. T-Coat innehåller inget kemiskt beväxningskydd och lämpar sig mycket väl som underlagsfärg för mekaniska rengöringsmetoder, som exempelvis borsttvätt och Scrubbis. Alla dessa egenskaper ryms i samma färg. T- Coat är ett helt nytt och miljövänligt sätt att behandla din båtbotten.

Applicering: Pensel, alternativt Roller och efterstrykning med pensel.

Räckvidd: 750 ml = upp till c:a 6 m2

Underlag: Gelcoat/plast, Stål, Aluminium. Tidigare bottenfärger och andra en-komponentsfärger avlägsnas helt. Underlaget grovslipas (korn 80-120) och tvättas noggrant innan applicering. Kan även målas på befintlig epoxygrundfärg i gott skick efter grovslipning (korn 80-120). För att uppnå en extra slät ”kappseglingsyta” kan T- Coat våtslipas till önskad slutfinish. För ökad vidhäftning och tillslutning av blästrad och porig gelcoat samt obehandlat järn rekommenderas 1 skikt förtunnad (20-30%) Lefant Epoxi Primer, som grundfärg innan applicering av T -Coat.

Underlagstemperatur vid applicering (Viktigt): minimum +7°, vid högre temperatur blir produkten mer lättflytande och tvärtom vid lägre temperatur. För att förbättra förutsättningarna för applicering vid lägre arbetstemperaturer kan t.e.x värmefläktar placeras i anknytning till behandlingsytan och färgburken placeras i ett uppvärmt vattenbad.

Användning: För att hålla ytan ren under säsong rekommenderas borsttvätt, Scrubbis, högtryckstvätt eller annat mekaniskt rengöringssteg. Lämpliga produkter för slutrengöring på land är Lefant Boat Cleaner och Gelcoat Cleaner.

Antal skikt: 2-3 (c:a 100my/lager)

Rekommenderad skyddsutrustning: Skyddshandskar, andningsskydd, skyddsoverall

Produktspecifikationer

Volume: 750 ml
Färg: Svart Naturvit Mörkblå
Hitta din lokala återförsäljare här

Related products