T- Coat

T-Coat är en hård och blank tvåkomponents epoxifärg som ger en mycket hal och tät yta med minimal friktion. Färgfilmens unika ytegenskaper ger ökad fart, spar bränsle och bidrar effektivt till att skydda skrovet mot fuktinträngning/plastpest samt förhindrar korrosion på metaller. Den hala och blanka ytan försvårar för påväxt att vidhäfta och är samtidigt lätt att hålla ren vilket gör produkten lämplig som underlagsfärg för mekaniska rengöringsmetoder som t.ex. båtbottentvättar. T-Coat har vid korrekt utförd applicering en mångårig prestanda och kräver endast tvätt inför varje ny säsong.

T-Coat är helt fri från bekämpningsmedel/biocider, metaller, Silikon och får användas i ALLA farvatten! 

 

Applicering: Lackroller och efterstrykning med pensel.

Räckvidd: C:a 9m2/liter

Underlag: Gelcoat/plast, Stål, Aluminium, drev, trimplan. Tidigare bottenfärger och andra en-komponentsfärger avlägsnas helt. Underlaget grovslipas (korn 80-120) och tvättas noggrant. Vid behov t.ex. vid applicering på obehandlad gelcoat, på järn, stål och aluminium grundbehandla ytan med ett skikt Lefant Epoxi Primer. Kan målas på befintlig epoxygrundfärg i gott skick efter grovslipning (korn 80-120). För att uppnå en extra slät ”kappseglingsyta” kan T- Coat våtslipas till önskad slutfinish.

Underlagstemperatur vid applicering (viktigt): Lägsta härdningstemperatur +7°, vid högre temperatur blir produkten mer lättflytande och tvärtom vid lägre temperatur. För att förbättra arbetsförhållanden vid låga arbetstemperaturer kan t.ex. värmefläktar placeras i anknytning till appliceringsytan och epoxyblandningen placeras i ett uppvärmt vattenbad. Rekommenderad underlag- och produkttemperatur är +15°C till +25°C.

Övermålning (mellan skikt): Låt första skiktet T-Coat härda tills ytan är slipbar. Matta ner ytan (korn 120) och tvätta sedan grundligt med Lefant BOAT CLEANER och färskvatten, låt torka.

Övermålning på T-Coat (med t.ex. Antifoulingfärg): Matta ner ytan grovt (korn 120) och följ sedan instruktion för aktuell produkt.

Användning/underhåll: För att hålla ytan ren under säsong rekommenderas borsttvätt, Scrubbis, högtryckstvätt eller annat mekanisk rengöringsmetod. Lämpliga produkter för slutrengöring och återställning av ytan på land är Lefant BOAT CLEANER, Lefant BOAT BOTTOM & WATERLINE CLEANER och Lefant BARNACLE REMOVER.

Antal skikt: 2-3 (c:a 100my/lager)

Grundfärg: Lefant EPOXI PRIMER

Rekommenderad skyddsutrustning: Skyddshandskar, andningsskydd, skyddsoverall

Produktspecifikationer

Volume: 750 ml
Färg: Svart Naturvit Mörkblå Röd Orange Grön
Säkerhetsdatablad: Ladda ner säkerhetsdatablad för denna produkten Ladda ner säkerhetsdatablad för denna produkten Ladda ner säkerhetsdatablad för denna produkten
Hitta din lokala återförsäljare här

Related products