Beräkning av bottenarea

Emballagestorlekar och täckningsförmåga:

LEFANT – Nautica 0,75l = 13,5 m2  2,5l = 45 m2                            

LEFANT – Epoxi Primer 0,75l = 8 m2  3l = 32 m2

Beräkning av bottenarean görs enligt formeln:

Motorbåt: LVL x (B + D)= m2
Långkölad båt: 0,75 x LVL x (B + D)= m2
Fenkölad båt: 0,5 x LVL x (B + D)= m2

Välj båtens skrovtyp, ange längd i vattenlinjen, båtens bredd och djup. Klicka sedan på Beräkna -knappen så får du fram hur många m2 skrovyta du behöver färg till.

 

Välj din båttyp

  • Motorbåt
  • Långkölad båt
  • Fenkölad båt

 

Vattenlinjen i meter
Bredd i meter
Djup i meter

Svar: m2